1. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hương Sơn

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, đường Nguyễn Tuấn Thiện, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại:(039) 3 875 425; Email: mattran.hs@hatinh.gov.vn

2. Thường trực:

1. Đồng chí Nguyễn Thành Đồng, Uỷ viên BTV Huyện uỷ: Chủ tịch

Điện thoại: 0912913813

2. Đồng chí: Uông Xuân Đức: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0987485292

3. Đồng chí Trần Thị Yến: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0988793724

3. Các tổ chức đoàn thể:

Huyện đoàn: (Email: huyendoan.hs@hatinh.gov.vn)

1. Đồng chí Nguyễn Văn Linh:  Bí thư

Điện thoại: 0918507668

2. Đồng chí Nguyễn Văn Hải: Phó Bí thư

Điện thoại: 0941089579

Hội Liên hiệp Phụ nữ: (Email: hoiphunu.hs@hatinh.gov.vn)

1. Đồng chí 

Điện thoại: 

2. Đồng chí Hà Thị Minh Thành: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0912558418

Hội Nông dân: (Email: hoinongdan.hs@hatinh.gov.vn)

1. Đồng chí Phan Văn Khanh: Chủ tịch

Điện thoại:0987505908

2. Đồng chí Lê Đình Phước: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0943181279

3. Đồng chí Dương Văn Long: Phó chủ tịch

Điện thoại: 0943192290

Hội Cựu chiến binh: (Email: hoicuuchienbinh.hs@hatinh.gov.vn)

1. Đồng chí Nguyễn Văn Thảo: Chủ tịch

Điện thoại: 0983875593

2. Đồng chí Hoàng Công Hải: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 

Hội Chữ Thập đỏ: (Email: hoichuthapdo.hs@hatinh.gov.vn)

1. Đồng chí Nguyễn Đình Hành: Chủ tịch

​Điện thoại: 0977704168

​2. Đồng chí Hà Thị Bích Liên, Phó Chủ tịch

​​Điện thoại: 0987625217

Liên đoàn Lao động: (Email: liendoanlaodong.hs@hatinh.gov.vn)

1. Đồng chí Cù Thị Bích Thuận: Chủ tịch

Điện thoại: 0919837810

2. Đồng chí Phan Văn Phương, Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0974988062

Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 7.965.744
Trong năm: 1.447.832
Trong tháng: 199.712
Trong tuần: 49.944
Trong ngày: 4.711
Online: 132