1. Xã Sơn Châu

TT

Họ Và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Anh Tuấn

Bí Thư Đảng ủy

0988842512

2

Cao Thị Mỹ Nhàn

Phó BT Đảng ủy

01244314740

3

Hồ Phạm Tuân

Chủ tịch UBND

096586232

4

Trần Thị Thúy Linh

Phó Chủ tịch UBND

0963235117

2. Xã Sơn Bình

1

Cù Xuân Điền

Bí thư Đảng ủy

0919 051 386

2

Nguyễn Minh Tuấn

Phó BT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

0916 985 925

3

Trần Thị Tâm

Phó Chủ tịch HĐND

0913 613 902

4

Nguyễn Huy Lợi

Chủ tịch UBND

0989 355 045

3 . Xã Sơn Trà

1

 

Bí thư Đảng ủy

 

2

Lê Thị Thanh Mai

Phó Bí thư Đảng ủy, CT HĐND

0972023388

3

Phạm Xuân Thông

Phó Chủ tịch HĐND

01694327450

4

Lê Văn Bằng

Chủ tịch UBND

0915534168, 0986848472

5

Lê Văn Ngọ

Phó Chủ tịch UBND

0979308766

4. Xã Sơn Long

1

Lê Đình Nghĩa

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

0972274152

2

Cù Văn Vịnh

Phó Bí thư Đảng ủy

0395818990

3

Đoàn Thị Mỹ

Phó Chủ tịch HĐND

0962102934

4

Phạm Bình Luận

Chủ tịch UBND

0918990880

5

Phan Anh Hào

Phó Chủ tịch UBND

0948080072

5. Xã Tân Mỹ Hà

1

Nguyễn Hồng Quân

Bí thư Đảng ủy

0983439680

2

Phạm Quốc Lợi

Phó Bí thư Đảng ủy - CT.HĐND

0934477115

3

Trần Đạo Hạnh

Phó Bí thư Đảng ủy

0974702255

4

Lê Anh Tuấn

Phó Chủ tịch HĐND

0972996129

5

Trần Kim Chi

Chủ tịch UBND

0987870873

6

Phạm Đình

Phó chủ tịch thường trực UBND

0975971184

7

Nguyễn Mai Sắc

Phó chủ tịch UBND

0904988879

6 . Xã Sơn Ninh

1

Nguyễn Thanh Mai

Bí thư Đảng ủy

0915.219.077

2

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Phó Bí thư Đảng ủy - CT HĐND

0375181103

3

Phạm Anh Hào

Chủ tịch UBND

0963430777

4

Nguyễn Quang Thành

Phó Chủ tịch UBND

0981566657

5

 

 

 

7 . Xã An Hòa Thịnh

1

Đinh Văn Hải

Bí thư Đảng ủy

0918859789

2

Nguyễn Xuân Bình

Phó Bí thư Đảng ủy- Phụ trách cơ sở Đảng

0334447027

3

Phan Thị Ngọc Tú

Phó Chủ tịch HĐND

0966014388

4

Nguyễn Hữu Đông

Chủ tịch UBND

0989296767

5

Lê Thị Ngân

Phó Chủ tịch UBND- Phụ trách NN

0336487549

6

Nguyễn Tiến Dũng

Phó chủ tịch UBND- Phụ trách VH- XH

0978624276

8 . Xã Sơn Lễ

1

Phạm Đình Vượng

Bí thư Đảng ủy – CT HĐND

0974665081

2

Đinh Thị Luân

Phó Bí thư Đảng ủy

0395357061

3

Phan Xuân Tâm

Phó Chủ tịch HĐND

0963213135

4

Nguyễn Văn Duẫn

Phó BT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

0982873458

5

Lê Đình Khôi

Phó Chủ tịch UBND

0988807081

9 . Xã Sơn Tiến

1

Nguyễn Thị Thu Hiền

Bí thư Đảng ủy

0969747786

2

 

 

 

3

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chủ tịch HĐND

0969747786

4

Phan Văn Thanh

Phó Chủ tịch HĐND

0969732123

5

Phan Xuân Long

Chủ tịch UBND

0379249573

6

Hoàng Huy Hiệu

Phó Chủ tịch UBND

0989608577

10. Xã Sơn Bằng

1

Uông Thị Kim Yến

Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND

0983051639

2

 

Phó Bí thư Đảng ủy

 

3

Hồ Trọng Đức

Phó Chủ tịch HĐND

0946607835

4

     

5

Đào Văn Bé

Phó Chủ tịch UBND

0915405215

1 1 . Xã Kim Hoa

1

Trần Ngọc Kiên

Bí thư Đảng ủy

0916652299

2

Nguyễn Ngọc Thuẩn

Chủ tịch HĐND

0969197776

3

Thái Văn Tân

Phó Bí thư Đảng ủy

0818716759

4

Phan Văn Đoài

Chủ tịch UBND

0916295066

5

Phan Quốc Hùng

Phó Chủ tịch HĐND

0919783190

6

Đoàn Quốc Lĩnh

Phó Chủ tịch UBND

0947462418

7

Nguyễn Xuân Linh

Phó Chủ tịch UBND

0919534829

12 . Xã Sơn Phú

1

Nguyễn Quang Tảo

Bí thư Đảng ủy 

0988151839

2

Trần Thị Ân Tình

Phó Bí thư Đảng ủy - CT HĐND

0393160874                            

3

Nguyễn Trường Giang

Chủ tịch

0947060680

4

 

   

5

Nguyễn Tuấn Anh

Phó Chủ tịch HĐND 0384857335

13. Xã Sơn Trung

11

Trần Song Hào

BT. Đảng ủy

0912643112

2

Trần Thị Hoa

PBT Đảng ủy

0377847793

3

Nguyễn Tiến Thích

Chủ tịch UBND xã

 0833106868

4

Nguyễn Thanh Bình

PCT. HĐND xã

0986229326

5

Trần Xuân Thơm

PCT UBND xã

0973228504

6

 

   

1 4 . Xã Sơn Hàm

1

Hồ Viết Hào

Bí thư Đảng ủy, Kiểm CT UBND

0982402873

2

Lê Văn Hạnh

Phó Bí thư Đảng ủy

0985713435

3

Hà Thi Thúy

Phó Chủ tịch HĐND

0963956755

4

 

   

5

Phan Hữu Danh

Phó Chủ tịch UBND

 0976559327

15. Xã Sơn Trường

1

Trần Minh Truyền

BT. Đảng ủy- CT HĐND

01266130567

2

Nguyễn Đình Chương

CT. HĐND, PBT Đảng ủy

0902550489

3

Nguyễn Văn Mại

PCT. HĐND xã

0918522178

4

Lê Đức Thuận

CT. UBND xã

0963943689

5

Trần Thị Nhâm

Phó CT UBND xã

0366946663

16 . Xã Sơn Giang

1

Võ Thị Hương

Bí thư Đảng ủy

0978033141

2

Bùi Đức Hạnh

Phó Bí thư Đảng ủy – CT HĐND

0977.247.670

3

Nguyễn Đức Thắng

Chủ tịch UBND

0973.905.524

4

Trịnh Văn Tiệp

Phó Chủ tịch HĐND

0972645215

6

Phan Văn Chương

Phó Chủ tịch UBND

0989848722

17 . Xã Quang Diệm

1

Nguyễn Xuân Cảnh

Bí thư Đảng ủy, CT HĐND

0941940745

2

Lê Thị Phượng

Phó Bí thư Đảng ủy

0983310985

3

Dương Minh Đức

Phó Bí thư Đảng ủy

0912876246

4

Trần Văn thường

Phó Chủ tịch HĐND

0988110537

5

Lê Trường Sơn

Chủ tịch UBND

0912917923

6

Nguyễn Văn Thư

Phó Chủ tịch UBND

0392603572

7

Bùi Trọng Tuyên

Phó Chủ tịch UBND

0987644570

18 . Xã Sơn Lâm

1

Hoàng Duy Bằng

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0911397755

2

Phan Bội Châu

Phó bí thư Đảng ủy

0915428421

3

Nguyễn Thị Phấn

Phó chủ tịch HĐND

0855584755

4

 

   

5

Nguyễn Đình Anh

Chủ tịch UBND

0982590673

6

Hồ Sỹ Tú

Phó chủ tịch UBND

0912720677

19. Xã Sơn Hồng

1

Thái Quốc Trình

Bí thư Đảng ủy

0399436904

2

Trần Quốc Hoàng

Phó Bí thư Đảng ủy

0979800336

3

Đào Thị Bích Ngọc

Phó Chủ tịch HĐND

0988551914

4

Nguyễn Khánh Hòa

Chủ tịch UBND

0913881081

5

Đinh Thiện Quốc

Phó Chủ tịch UBND

0976716379

20. Xã Sơn Tây

1

Trần Minh Quang

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

0987762407

2

Cao Văn Đức

Phó bt đảng ủy, Chủ tịch ubnd

0912204455

3

Nguyễn Thị Thảo

Phó Chủ tịch HĐND

0345736567

4

Nguyễn thanh thiết

P. Chủ tịch UBND

0973489798

5

Phan duy ngọc

Phó Chủ tịch UBND

0972014202

6

Phan quốc Tĩnh

Phó bí thư Đảng ủy

 0973945594

21. Xã Sơn Lĩnh

1

Trần Chung Thành

Bí thư Đảng ủy

0983379585

2

Bùi Thị Xuân Thủy

PBT TT Đảng ủy – CT HĐND xã

0345.433.611

4

Phạm Thanh Sang

Phó Bí thư Đảng ủy – CT MTTQ xã

0822.840.040

5

Nguyễn Lê Nin

Phó Chủ tịch HĐND

0906.227.022

6

Trần Phi Long

Phó Chủ tịch UBND

0912.586.123

2 2 . Xã Sơn Kim 1

1

Trần Văn Hải

Bí thư Đảng ủy

0964717999

2

Nguyễn Thị Hằng Ngoan

Phó Bí thư Đảng ủy- CT HĐND

0918419868

3

Hoàng Văn Thư

 Chủ tịch HĐND

0987781585

4

Phan Thanh Tùng

Phó Chủ tịch UBND

0919656620

5

Nguyễn Thị An

Phó Chủ tịch UBND

0985700375

23. Xã Sơn Kim 2

1

Cao Kỷ Vị

Bí thư Đảng uỷ, CT UBND xã

0977 085 496

2

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Bí thư Đảng ủy

0966292984

3

Đào Quốc Quỳnh

Phó Chủ tịch HĐND

0984 322 191

4

 

 

 

5

Lê Hồng Phong

Phó Chủ tịch UBND

0915042288

6

Trần Văn Sơn

Phó Chủ tịch UBND

0357662274

24. Thị trấn Tây Sơn

1

Phạm Hoài An

Bí thư Đảng ủy

0982077959

2

Trần Hải Hoàn

Phó Bí thư Đảng ủy

0905215079

3

Phạm Hoài An

Chủ tịch HĐND

0982077959

4

Nguyễn  Hữu Nam

Phó Chủ tịch HĐND

0975513545

5

Trần Văn Thắng

Chủ tịch UBND

0962475988

6

Nguyễn Thị Thanh Tùng

Phó Chủ tịch UBND

0982374292

25. Thị trấn Phố Châu

1

Phan Xuân Định

Bí thư Đảng ủy – CT UBND

0912642957

2

Bùi Hải Anh

Phó Bí thư Đảng ủy/ CT HĐND

 0984250999

3

Lương Văn Sơn

Phó Chủ tịch HĐND

 0915975378

4

Nguyễn Trọng Danh

Phó Chủ tịch UBND

0988747086

5

Trần Xuân Thành

Phó Chủ tịch UBND

0942113123

 

 

Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 7.403.194
Trong năm: 1.305.906
Trong tháng: 90.742
Trong tuần: 28.167
Trong ngày: 487
Online: 92