Chiều ngày 27/7/2018, UBND huyện Hương Sơn phối hợp với Sở Công thương Hà Tĩnh tổ chức lớp tập huấn sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Tham gia lớp tập huấn có 150 học viên là lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và cán bộ phụ trách chuyên môn trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các doanh nghiệp, HTX, các hộ sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn huyện.

Toản cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được các giảng viên của Sở Công thương Hà Tĩnh truyền đạt 5 chuyên đề gồm; chuyên đề sản xuất sạch hơn, chuyên đề sản xuất sạch hơn đối với doanh nghiệp công nghiệp; công tác quản lý nội vi và sản xuất sạch hơn; các chương trình hỗ trợ tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường trong sản xuất; công tác quản lý nhà nước đối với vấn đề sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, kế hoạch áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2020.

Giảng viên của Sở Công thương Hà Tĩnh truyền đạt các nội dung cho học viên

Thông qua lớp tập huấn, nhằm giúp cho các học viên hiễu rõ hơn về lợi ích kinh tế và lợi ích môi trường mang lại cho doanh nghiệp khi áp dụng SSản xuất sạch hơn; Đồng thời, tìm nguyên nhân và giải pháp cơ bản để giải quyết các vấn đề trong sản xuất, giúp doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu hiệu quả, quản lý nội vi tốt, kiểm soát, cải tiến quy trình sản xuất, ngăn ngừa ô nhiễm, giảm chi phí xử lý môi trường, từ đó chất lượng sản phẩm được nâng cao, giúp doanh nghiệp nâng cao tính cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững.

Thế Tuấn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 7.396.939
Trong năm: 1.305.364
Trong tháng: 91.194
Trong tuần: 29.491
Trong ngày: 223
Online: 107