Theo Quyết định số 3287/QĐ-UBND, ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, toàn tỉnh có thêm 19 di tích được xếp hạng, trong đó huyện Hương Sơn có 2 di tích.

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn, qua quá trình khảo sát, đánh giá, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh đã đề xuất UBND tỉnh xếp hạng 19 di tích lịch sử văn hóa trong đợt 1 năm 2021.

Chùa Phúc Khánh - thị trấn Phố Châu

 

Theo đó, UBND tỉnh đã quyết định công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh cho 19 di tích. Trong đó, huyện Hương Sơn có 2 di tích được công nhận đó là: Chùa Phúc Khánh - thị trấn Phố Châu; Nhà thờ Lê Văn Hoa và miếu Long Hồ Ngọc nữ - xã Sơn Bình.

Việc các di tích được công nhận sẽ là cơ sở để chính quyền và Nhân dân các địa phương quan tâm bảo tồn và phát huy hơn nữa giá trị của các di sản.

Được biết, với 2 di tích được xếp hạng lần này, Hương Sơn có tổng số 50 di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng, trong đó có 11 di tích quốc gia, 39 di tích cấp tỉnh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 7.060.681
  Trong năm: 1.314.730
  Trong tháng: 163.189
  Trong tuần: 48.789
  Trong ngày: 4.677
  Online: 62