Chiều ngày 21/1/2022, đồng chí Hồ Thái Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã chủ trì Phiên họp thường kỳ quý I/2022 nhằm đánh giá kết quả hoạt động Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH năm 2021, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Toàn cảnh cuộc họp

 

Trong năm 2021, với sự chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh,Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, các ngành và các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm củng cố nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động; chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với NHCSXH huyện, tổ chức thực hiện tốt các chương trình tín dung ưu đãi của Nhà nước, góp phần tích cực vào việc giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Theo đó, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đạt trên 527.639 triệu đồng, tăng 22.410 triệu đồng so với 31/12/2020. Để phát huy hiệu quả đồng vốn cho vay, NHCSXH đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tích cực vào cuộc, kiểm tra, hướng dẫn các hộ vay sử dụng đồng vốn đúng mục đích, giúp các đối tượng chính sách có vốn, có kiến thức phát triển kinh tế, cải thiện và ổn định đời sống. Trong năm, Từ đồng vốn tín dụng chính sách đã giúp 4.336 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi, giúp 1.916 hộ vượt qua ngưỡng nghèo và thoát nghèo, 157 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, giải quyết việc làm cho 856 lao động từ quỹ quốc gia về việc làm, 8 hộ gia đình có thu nhập thấp vay vốn mua mới, sửa chữa và cải tạo nhà ở theo Nghị định 100/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Nguồn vốn NHCSXH huyện đã phủ đến 100% thôn, xóm trên địa bàn. Các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác với NHCSXH ngày càng phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, chất lượng ủy thác ngày càng được nâng cao.. Ngoài thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, NHCSXH huyện còn tích cực tham mưu, triển khai đồng bộ các biện pháp củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, tỷ lệ nợ quá hạn còn 0,077%/tổng dư nợ; chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch xã, Tổ Tiết kiệm và vay vốn ngày càng được nâng cao.

Bước sang năm 2022, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tranh thủ mọi sự quan tâm về lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể các cấp, các Tổ tiết kiệm và vay vốn, nhằm tăng trưởng các chương trình chính sách, gắn kết có hiệu quả vào các chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Đồng thời, chú trọng tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát các tổ chức trong màng lưới từ Ban đại diện huyện đến tận các Tổ tiết kiệm và vay vốn, bảo đảm vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng. Tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của các tổ chức trong màng lưới, đặc biệt là Tổ TK&VV, tổ chức Hội cấp xã; Nâng cao chất lượng hoạt động Tổ giao dịch xã; Tiếp tục mở rộng tăng trưởng dư nợ đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung thực hiện tốt công tác thu hồi nợ đến hạn, đẩy mạnh công tác huy động tiền gửi tiết kiệm của tổ viên thông qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Hồ Thái Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại huyện trong năm qua. Đồng chí đề nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; làm tốt công tác tham mưu, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW và kết luận 06-KL/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. 

Tập trung làm tốt công tác huy động vốn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện, có nhu cầu đều được vay vốn; thường xuyên củng cố, kiện toàn hệ thống Tổ tiết kiệm và vay vốn, hội, đoàn thể nhận ủy thác, nâng cao hoạt động điểm giao dịch xã. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đến hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, chấp hành nghiêm túc việc trả nợ gốc và lãi theo quy định...

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 7.056.879
  Trong năm: 1.314.730
  Trong tháng: 163.189
  Trong tuần: 48.789
  Trong ngày: 1.000
  Online: 41