Sáng ngày 14/3, Ban Thường vụ Huyện uỷ Hương Sơn đã tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023. Tham dự có đồng chí Lê Văn Khánh - Báo cáo viên Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Bùi Nhân Sâm - TUV - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Viết Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Quang Thọ - Chủ tịch UBND huyện; cùng lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; trưởng các phòng ban ngành cấp huyện và 25 xã, thị trấn.

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu một số nội dung của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Chuyên đề sẽ cung cấp những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phât huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hoá con người Hà Tĩnh, nổ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023”; một số nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện theo kế hoạch 70 của Ban Thường vụ Huyện uỷ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, phát huy truyền thống văn hoá, con người Hương Sơn, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cám bộ lãnh đạo, quàn lý, nỗ lực hoàn thành kết hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2023; quán triệt Chỉ thị số 18, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Chỉ thị 24, ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Hương Sơn về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; một số nội dung trọng tâm về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; một số nội dung, thể lệ hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023.

Đồng chí Lê Văn Khánh - Báo cáo viên Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ truyền đạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 của tỉnh

 

Đồng chí Đinh Lương Hào - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ truyền đạt nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện theo kế hoạch 70 của Ban Thường vụ Huyện uỷ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 của huyện

 

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch UBMTTQ huyện truyền đạt các nội dung của Chỉ thị số 18, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

 

Đồng chí Lê Nhật Lệ - Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ truyền đạt về nội dung trọng tâm về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Hương Sơn đề nghị các các xã, thị trấn, Đảng ủy, chi uỷ, chi bộ trực thuộc tiếp tục tổ chức học tập, triển khai thực hiện chủ đề của tỉnh, huyện, lựa chọn chủ đề sát với tình hình thực tiễn thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của huyện và từng địa phương, đơn vị, quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và giám sát, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tư tưởng, chính trị đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Bùi Nhân Sâm - TUV - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị


Đặc biệt đồng chí đề nghị các địa phương, đơn vị cần tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ Xuân. Đẩy mạnh phong trào ra quân làm giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, tổ chức tốt công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2023 cho đàn gia súc, gia cầm, chỉ đạo quyết liệt xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chú trọng công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn, triển khai quyết liệt Đề án tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo; thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính; chỉ đạo xây dựng gương điển hình, mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực, nhất là điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả; đầy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới; tăng cường tuyên truyền về nội dung của chủ đề và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, huyện đến các tầng lớp Nhân dân. Quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 7.403.306
  Trong năm: 1.305.906
  Trong tháng: 90.742
  Trong tuần: 28.167
  Trong ngày: 598
  Online: 6