Sáng ngày 30/11, Huyện ủy Hương Sơn đã tổ chức Hội nghị học tâp, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy. Tham dự có đồng chí Bùi Nhân Sâm – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Viết Dũng – Phó Bí thư TT Huyện ủy; đồng chí Trần Bình Thân –Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Tham gia hội nghị có trên 200 đồng chí là UVBTV, BCH  Đảng bộ huyện, trưởng , phó các phòng ban, nghành đoàn thể cơ quan cấp huyện, cán bộ chủ chốt các xã thị trấn trong toàn huyện. Trong thời gian 1 buổi các thành phần tham gia hội nghị đã được các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, BTV Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện quán triệt Chỉ thị 34, ngày 28/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025. Nghị quyết số 16 ngày 28/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; Kế hoạch của BTV Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 16 của Tỉnh ủy. Hướng dẫn việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2023. Nghị quyết số 41 ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; dự thảo kế hoạch của BTV Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 41. Nghị quyết số 08 ngày 10/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng và các giải pháp phat triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thuwong mại, dịch vụ, du lịch đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Kết luận số 61 ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thi số 13 ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Đồng chí Trần Bình Thân - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện quán triệt Chỉ thị 34 ngày 28/9/2023 của BTV Huyện ủy...

 

Đồng chí Lê Nhật Lệ - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy quán triệt Nghị quyết số 16 ngày 28/8/2023 của BTV Tỉnh ủy ...

 

Đồng chí Nguyễn Kiều Hưng- Phó Chủ tịch UBND huyện quan triệt Nghị quyết số 42 ngỳ 10/10/2023 của Bộ Chính trị ... Nghị quyết sô 08 ngày 10/11/2023 của BCH Đảng bộ huyện ... Kết luận số 61 ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư ...

 

Đồng chí Bùi Nhân Sâm – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị

 

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy  Bùi Nhân Sâm đánh giá cao tinh thần nghiêm túc học tập của các thành phần tham gia. Đồng thời đề nghị sau Hội nghị, trên cơ sở nội dung các chuyên đề được học tập, đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

             


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 7.965.501
  Trong năm: 1.447.832
  Trong tháng: 199.712
  Trong tuần: 49.944
  Trong ngày: 4.474
  Online: 156