UBND huyện vừa phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản Hà Tĩnh tổ chức tập huấn phổ biến các quy định của pháp luật về lĩnh vực thuộc ngành quản lý cho gần 100 học viên là các đồng chí lãnh đạo công chức phụ trách lĩnh vực cấp huyện và các xã, thị trấn; các cơ sở xuất kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn toàn huyện.

Ảnh 1: Giảng viên Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản truyền đạt kiến thức về ATTP

Tại lớp tập huấn các học viên đã được giảng viên Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản truyền đạt kiến thức về các nội dung như: Nghị định số 15 ngày 2/2/2018 về quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm, Nghị định 115 ngày 4/9/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; Triển khai các nội dung Thông tư 17 ngày 31/10/2018 quy định phương thực quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lam thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Thông tư 38 ngày 25/12/2018 về thẩm định, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản.

Ảnh: Toàn cảnh lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho các học viên nắm bắt được các kiến thức về ATTP trong sản xuất, kinh doanh, các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP. Đồng thời đã cùng nhau trao đổi, giải đáp những vướng mắc, tồn tại. Từ đó khơi dậy và phát huy tính trung thực của cơ sở, nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cơ sở, hộ gia đình và từng người nhằm đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm./.

Ảnh: Các học viên tham gia lớp tập huấn

Bích Liên


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 7.396.858
Trong năm: 1.305.364
Trong tháng: 91.194
Trong tuần: 29.491
Trong ngày: 146
Online: 87