Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới", Đảng ủy Thị trấn Phố Châu đã triển khai thực hiện chuyên đề "xây dựng chi bộ 4 tốt" tại 100% chi bộ trong toàn Đảng bộ. Đây là Đảng bộ đầu tiên trong toàn huyện triển khai thực hiện chuyên đề này.

Đợt sinh hoạt chuyên đề xây dựng chi bộ 4 tốt thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên

 

Đồng chí Phan Hoài Thương - Phó BTG Huyện ủy và đồng chí Phan Xuân Định - Bí thư, chủ tịch UBND Thị trấn Phố Châu dự sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ

 

Nội dung chi bộ 4 tốt gồm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; Chất lượng sinh hoạt tốt; Đoàn kết, kỷ luật tốt và cán bộ, đảng viên tốt. Trên cơ sở nội dung của NQ21- NQ/TW; Chương trình hành động Huyện ủy Hương Sơn về việc thực hiện Nghị quyết của số 21 và hướng dẫn số 09 của Ban tổ chức Huyện ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy thị trấn Phố Châu đã xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với tình hình thực tiễn; Đồng thời, ban hành hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề "Xây dựng chi bộ 4 tốt", để các chi bộ triển khai thực hiện nội dung chuyên đề đến tận cán bộ, đảng viên.

Để đợt sinh hoạt chuyên đề đạt chất lượng tốt, Đảng ủy thị trấn đã chỉ đạo các chi bộ tổ chức đánh giá sơ bộ về sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên theo các nội dung "xây dựng chi bộ 4 tốt" để từ đó đưa ra định hướng và các mục tiêu, giải pháp thực hiện chuyên đề trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Bà Phan Thị Hương - Bí thư chi bộ 6 chủ trì sinh hoạt chuyên đề xây dựng chi bộ 4 tốt

 

Gắn với "xây dựng chi bộ 4 tốt", Ban thường vụ Đảng ủy cũng đưa ra các tiêu chí cụ thể xây dựng "chi bộ 3 không" và "đảng viên 5 tốt". Trong đó, chi bộ "3 không'' gồm: Không có cán bộ, đảng viên mắc tệ nạn xã hội; Không có cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về ATGT; Không có cán bộ, đảng viên dùng giấy tờ tùy thân để vay tiền, tài sản không có khả năng thanh toán. "Đảng viên 5 tốt" gồm: Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các chỉ thị NQ các cấp; Giữ gìn tư cách, phẩm chất, đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên; Thường xuyên tự phê bình và phê bình, gắn với vai trò "Nêu gương" " Tự soi, tự sửa"; Chủ động, tự giác học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân...

Ông Phan Xuân Định - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Phố Châu cho biết: "Trong thực hiện chuyên đề xây dựng chi bộ 4 tốt , BTV Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ tổ chức triển khai sâu rộng, tác động đến từng cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức "kết quả của cá nhân là thành quả của tổ chức"; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, chi tiết, bảo đảm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả. Chúng tôi coi đây là nhiệm vụ phải thực hiện thường xuyên, liên tục tạo khí thế thi đua sôi nổi, sự đồng thuận cao của các cấp ủy; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, vững chắc, phù hợp với tình hình của Đảng bộ và điều kiện cụ thể của từng chi bộ nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên"

Đến thời điểm này, Đảng bộ thị trấn Phố Châu và 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ đã tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề và xây dựng được kế hoạch, nội dung cụ thể thực hiện chuyên đề "Xây dựng chi bộ 4 tốt" gắn với xây dựng "chi bộ 3 không" và "đảng viên 5 tốt". Qua sinh hoạt tại các chi bộ, đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng cao của cán bộ, đảng viên. Các đảng viên cũng đã thể hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình trong việc đóng góp các ý kiến tâm huyết, đổi mới, sáng tạo để cấp ủy nghiên cứu bổ sung vào dự thảo thực hiện chuyên đề sát với thực tiễn, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đại bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Thu - Đảng viên chi bộ 4 có những góp ý đầy tâm huyết và xây dựng trong sinh hoạt chuyên đề

 

Tại cuộc sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ 4, đã có nhiều ý kiến góp ý vào các mục tiêu, giải pháp thực hiện chuyên đề. Bà Nguyễn Thị Thu, đảng viên chi bộ 4 cho biết: "Tôi hoàn toàn đồng tình và thống nhất với chủ trương xây dựng chi bộ 4 tốt, 3 không và đảng viên 5 tốt. Tuy nhiên quá trình thực hiện tôi đề nghị tiếp tục phát huy nhóm zalo đảng viên để truyền tải các thông tin, nội dung, các văn bản của chi bộ triển khai để đảng viên biết, nhất là nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ để đảng viên nghiên cứu trước, có nhiều ý kiến phát biểu góp ý, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Cùng với đó, chi bộ phải chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, trong đó cần quan tâm đối tượng là hội viên phụ nữ, nông dân, lựa chọn những người có tâm huyết, trách nhiệm để kết nạp Đảng; Quá trình phân công nhiệm vụ cho các đảng viên, cấp ủy phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện, sự gắn kết giữa đảng viên với quần chúng từ đó có đánh giá, động viên hoặc chấn chỉnh kịp thời, đem lại hiệu quả cao".

Về việc triển khai sinh hoạt chuyên đề "xây dựng chi bộ 4 tốt", Bà Phan Thị Hương - Bí thư chi bộ 6 cho biết: "Việc thực hiện tốt nội dung chuyên đề "Xây dựng chi bộ 4 tốt, 3 không, đảng viên 5 tốt" hết sức thiết thực và có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Cấp ủy chi bộ đã họp bàn, thảo luận, đánh giá một cách thực chất, khách quan những kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế theo các nội dung của chuyên đề, để từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp, sát thực tiễn. Cùng với đó, chúng tôi cũng xác định rõ nhiệm vụ, xây dựng mục tiêu cụ thể, chi tiết và có tính khả thi cao. Trên cơ sở nội dung chuyên đề của chi bộ, các đảng viên đã đóng góp rất nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và tính xây dựng cao để cấp ủy hoàn thiện kế hoạch thực hiện chuyên đề đạt kết quả tốt, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân".

Sinh hoạt chuyên đề Xây dựng chi bộ 4 tốt tại Chi bộ Trường Tiểu học thị trấn Phố Châu

 

Có thể nói, đợt sinh hoạt chuyên đề và triển khai thực hiện "xây dựng chi bộ 4 tốt, 3 không" và "đảng viên 5 tốt" tại Đảng bộ thị trấn Phố Châu bước đầu đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thông qua việc thực hiện chuyên đề, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của cấp uỷ Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể từ thị đến TDP, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 6.459.827
  Trong năm: 1.757.886
  Trong tháng: 110.888
  Trong tuần: 30.064
  Trong ngày: 55
  Online: 98