Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiễu mẫu, những ngày này, các xã: Sơn Trung, Sơn Bằng và Kim Hoa đang tập trung chỉ đạo, huy động nội lực thực hiện các tiêu chí.

Nhân dân thôn Tiên Long, xã Sơn Trung tập trung đào đăp, mờ rộng và đổ bê tông đường giao thông

 

Bám sát sự chỉ đạo của địa phương, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thôn Tiên Long, xã Sơn Trung đã huy động mọi nguồn lực, cùng sự hỗ trợ đồng hành của các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng Công an, quân sự xã, đào đắp và đổ bê tông mở rộng 1,2km mặt đường giao thông nông thôn; cải tạo, chỉnh trang trên 50 vườn hộ, di đơi chuồng trại đảm bảo hợp vệ sinh, xây hố lắng lọc, nhà vệ sinh tự hoại, phấn đấu cuối năm 2023 đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu. Ông Phạm Văn Quyết - Trưởng thôn Tiên Long, xã Sơn Trung cho biết: “Để đạt khu dân cư kiểu mẫu, chúng tôi đã tập trung hiến đất, hiến cây để mở rộng nền đường giao thông, cải tạo chỉnh trang vườn hộ và di dời chuồng trại đảm bảo hợp vệ sinh, tích cực chung sức, góp tiền xây dựng thôn sớm hoàn thành các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu đảm bảo bền vững”

Xã Sơn Bằng tập trung cải tạo vườn và xây dựng nhà văn hoá thôn

 

Xác định được chọn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu là vinh dự nhưng cũng là trọng trách lớn của cán bộ và Nhân dân. Chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn Hồng Thuỷ, xã Kim Hoa chú trọng công tác tuyên truyền, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc chung tay, góp sức cùng với Nhân dân trong thôn, quyết tâm hoàn thành việc tu sửa nâng cấp, mở rộng 6km nền đường giao thông, trồng 2km hàng rào xanh, chỉnh trang 30 vườn hộ, vệ sinh che chắn chuồng trại chăn nuôi, nâng cấp 2km và làm mới 500m đường điện thắp sáng làng quê. Đến nay thôn cơ bản đạt 8/10 tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu. Ông Phan Gia Thoả - Bí thư Chi bộ thôn Hồng Thuỷ, xã Kim Hoa chia sẽ: “Thôn Hồng Thủy chúng tôi có địa bàn rộng, dân ở thưa thớt, nên việc xây dựng các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên được sự đồng thuận của Nhân dân, thôn đang tập trung cao việc cũng cố, nâng cao các tiêu chí đảm bảo bền vững, xây dựng thôn  ngày càng khang trang, xanh - sạch - đẹp, quyết tâm đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu trong năm 2023”

Nhân dân thôn Hồng Thuỷ và các thôn trong toàn xã xây dựng các tiêu chí khu dân cư kiểu mẩu

 

Xác định, xây dựng nông thôn mới là một trong nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xã Kim Hoa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng, cũng cố các tiêu chí NTM đảm bảo bền vững. Đến nay 90% hệ thống đường giao thông nông thôn được cứng hoá; 70% vườn hộ được cải tạo, chỉnh trang đạt chuẩn. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. Ông Nguyễn Xuân Linh - Phó chủ tịch UBND xã Kim Hoa cho biết: “Sau sáp nhập, chúng tôi đã tập trung xây dựng các tiêu chí đảm bảo theo bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, để đầu tư các hạng mục mang tính bền vững. Hiện nay, chúng tôi đang tập trung chỉ đạo xây dựng các khu dân chư kiểu mẫu, chú trọng nâng cao đời sống cho người dân”

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận của Nhân dân, tin tưởng rằng các địa phương trong huyện đang tập trung chỉ đạo nhân dân đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu và xã NTM nâng cao, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 7.965.978
  Trong năm: 1.447.832
  Trong tháng: 199.712
  Trong tuần: 49.944
  Trong ngày: 4.939
  Online: 154